សំខាន់ ព័ត៌មានអាពាហ៍ពិពាហ៍ ស្ងាត់ស្ងៀមរក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ

ស្ងាត់ស្ងៀមរក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ

ស្បែកពណ៌ ពណ៌ខៀវពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ក្រហមពណ៌សពណ៌ស្វាយពណ៌ត្នោតប្រភេទក្រដាស* ហត្ថលេខា Pearlescent កែច្នៃឡើងវិញ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការប្រមូលក្រដាសរបស់យើង បរិមាណ ១៥ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/មួយ) ២០ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/មួយ) ២៥ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/មួយ) ៣០ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/មួយ) ៣៥ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤០ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៥ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៧០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៧៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៨០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៨៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៩០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៩៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ១០០ ធាតុ (១,២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១១០ ធាតុ (១,២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១២០ ធាតុ (១,២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៣០ ធាតុ (១,២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៤០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/មួយ) ១៥០ មុខ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ១៦០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ១៧០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៨០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៩០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២០០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២១០ ធាតុ ( ១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ២២០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៣០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៤០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៥០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៦០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៧០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៨០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ) /ម្នាក់ៗ) ២៩០ ធាតុ (១,១៩ ដុល្លារ/មួយ) ៣០០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៣១០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣២០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៣០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៤០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៥០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ នីមួយៗ) ៣៦០ មុខ (០,៩៩ ដុល្លារ/អ៊ី ch) ៣៧០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៨០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៩០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤០០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤១០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤២០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៣០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ) ៤៤០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៥០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៦០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៧០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៨០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៩០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥០០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥១០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥២០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៣០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៤០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៥០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៦០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៧០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៨០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥៩០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦០០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ)កំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ជាទិញគំរូរក្សាទុកក្នុងរទេះរបស់អ្នកដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រកាសពីថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកជាមួយនឹងការតុបតែងដ៏ស្រស់ស្អាតនេះដោយបង្ហាញពីរូបថតភ្ជាប់ពាក្យរបស់អ្នកដែលតុបតែងដោយការតុបតែងផ្កាស្រស់ស្អាតនិងពណ៌បៃតង។ ស្គ្រីបរ៉ូមែនទិកត្រូវបានប្រើសម្រាប់ឈ្មោះប្តីប្រពន្ធ។ ផ្នែកខាងក្រោយនៃកាតរួមមានអក្សរកាត់របស់អ្នកប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយលំនាំវាយនភាព។

ក្រដាស

ក្រដាសហត្ថលេខារបស់យើងគឺជាស្តុកប័ណ្ណល្អិតល្អន់ដែលមានម៉ាត់និងសំបកស៊ុត។ ប្រណិតនិងក្រាស់ជាមួយនឹងផ្ទៃវាយនភាពបន្តិចបន្តួចវាផ្តល់នូវភាពទាក់ទាញមិនចេះចប់។ ផលិតដោយម៉ូហក ១២០ ផោន, កម្រាស់ ១៧.៥ ពិន្ទុ។ទំហំ៖ ៧ គុណ ៥ អ៊ីញមានអារម្មណ៍ថា: មានភាពរឹងមាំជាមួយនឹងវាយនភាពបន្តិច

សំលៀកបំពាក់ប្តីប្រពន្ធឌីសនីសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ

ហេតុអ្វីយើងស្រឡាញ់វា៖ ត្រូវនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រប់ប្រភេទការដឹកជញ្ជូន

ទំនិញភាគច្រើនត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុងរយៈពេល ៤ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការលើកលែងតែសៀវភៅភ្ញៀវដែលមានរយៈពេល ៦ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ជ្រើសរើសវិធីដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកនៅពេលបង់ប្រាក់ដើម្បីមើលបង្អួចដឹកជញ្ជូនដែលប៉ាន់ស្មាន។

សូមអានគោលការណ៍ដឹកជញ្ជូនរបស់យើង

ឈុតសម្ភារៈការិយាល័យអាពាហ៍ពិពាហ៍

ការអញ្ជើញចូលរួមពិធីមង្គលការផ្កាស្លានៅខាងមុខពណ៌ស ការអញ្ជើញមង្គលការផ្កាភ្លូកទឹកភ្លូកដី ការអញ្ជើញមង្គលការផ្កាស្មៅបិទមុខពណ៌ស្វាយ ការអញ្ជើញមង្គលការផ្កាភ្លូកទឹកភ្លូកដី ការអញ្ជើញមង្គលការផ្កាស្មៅបិទមុខពណ៌ខៀវ ការអញ្ជើញមង្គលការផ្កាភ្លូកទឹកភ្លូកដី ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានផ្កាស្ពាន់ផ្នែកខាងមុខស្ពាន់ ការអញ្ជើញមង្គលការផ្កាភ្លូកទឹកភ្លូកដី ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានផ្កាពណ៌ផ្កាឈូកនៅខាងមុខពណ៌ផ្កាឈូក ការអញ្ជើញមង្គលការផ្កាភ្លូកទឹកភ្លូកដី ការអញ្ជើញមង្គលការផ្កាផ្លែក្រូចបិទមុខ ការអញ្ជើញមង្គលការផ្កាភ្លូកទឹកភ្លូកដី បិទបាំងកាតអរគុណផ្កានៅពីមុខ កាតប៉ុស្តាល់អរគុណផ្កាដែលស្ងាត់ស្ងៀម បិទបាំងពិធីមង្គលការផ្កាអរគុណអ្នកនៅខាងមុខពណ៌ស្វាយ កាតអរគុណផ្កាដែលបិទសំឡេង បិទបាំងកាតអរគុណផ្កានៅពីមុខ កាតប៉ុស្តាល់អរគុណផ្កាដែលស្ងាត់ស្ងៀម បិទបាំងពិធីមង្គលការផ្កាអរគុណអ្នកនៅខាងមុខពណ៌ខៀវ កាតអរគុណផ្កាដែលបិទសំឡេង ពិធីមង្គលការផ្កាស្លាសូមអរគុណស្ពាន់ផ្នែកខាងមុខកាត កាតអរគុណផ្កាដែលបិទសំឡេង បិទបាំងកាតអរគុណផ្កានៅពីមុខ កាតប៉ុស្តាល់អរគុណផ្កាដែលស្ងាត់ស្ងៀម ពិធីមង្គលការផ្កាដែលបិទជិតពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ផ្កាឈូក កាតអរគុណផ្កាដែលបិទសំឡេង បិទបាំងកាតអរគុណផ្កានៅពីមុខ កាតប៉ុស្តាល់អរគុណផ្កាដែលស្ងាត់ស្ងៀម ស្ងាត់ស្ងៀមពិធីមង្គលការផ្កាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ កាតអរគុណផ្កាដែលបិទសំឡេង បិទបាំងកាតអរគុណផ្កានៅពីមុខ កាតប៉ុស្តាល់អរគុណផ្កាដែលស្ងាត់ស្ងៀម បិទបាំងកាតអរគុណផ្កានៅពីមុខ កាតប៉ុស្តាល់អរគុណផ្កាដែលស្ងាត់ស្ងៀម ពិធីមង្គលការផ្កាស្លាសូមអរគុណកាតខាងមុខពណ៌ស កាតអរគុណផ្កាដែលបិទសំឡេង លេខតុអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានផ្កាពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ផ្កាឈូក បានបិទបាំងលេខតារាងផ្កា លេខតុអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាដែលស្ងាត់ស្ងៀមផ្លែប៊ឺរីខាងមុខ បានបិទបាំងលេខតារាងផ្កា លេខតុអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាដែលបិទមុខពណ៌ស បានបិទបាំងលេខតារាងផ្កា ស្ងាត់ស្ងៀមលេខតុអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាពណ៌ស្វាយពណ៌ស្វាយ បានបិទបាំងលេខតារាងផ្កា លេខតុអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានផ្កាពណ៌ខៀវនៅពីមុខពណ៌ខៀវ បានបិទបាំងលេខតារាងផ្កា លេខតុរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ភ្លូរ៉ាអិចស្ពាន់ខាងមុខ បានបិទបាំងលេខតារាងផ្កា ស្ងាត់បិទផ្លាកផ្លាស្ទ័រមូលពណ៌ស្វាយ បិទស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កា Muted Floral Round Sticker front blue បិទស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កា ស្ពាន់ផ្នែកខាងមុខបិទជិតស្ពាន់មូលស្ពាន់ បិទស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កា ផ្លិតផ្លាស្ទ័រមូលបិទមុខពណ៌ផ្កាឈូក បិទស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កា ផ្លែប៊ឺរីខាងមុខបិទស្អិត បិទស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កា ផ្លាកផ្លិតមូលមូលបិទមុខពណ៌ស បិទស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កា បឺរីបឺរីបឺរីឆ្លើយតបទៅនឹងពិធីមង្គលការផ្កាខាងមុខ កាតឆ្លើយតបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានផ្កា កាតឆ្លើយតបមង្គលការផ្កាដែលបិទមុខពណ៌ស កាតឆ្លើយតបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានផ្កា កាតឆ្លើយតបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានផ្កាពណ៌ស្វាយនៅខាងមុខពណ៌ស្វាយ កាតឆ្លើយតបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានផ្កា កាតឆ្លើយតបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានផ្កាពណ៌ខៀវនៅពីមុខ កាតឆ្លើយតបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានផ្កា កាតឆ្លើយឆ្លងពិធីមង្គលការផ្កាដែលបិទមុខស្ពាន់ កាតឆ្លើយតបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានផ្កា កាតឆ្លើយតបផ្កាអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ផ្កាឈូកនៅខាងមុខពណ៌ផ្កាឈូក កាតឆ្លើយតបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានផ្កា ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សមផ្លុំផ្កាដែលមានពណ៌ខៀវ ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សមផ្លុំផ្កា ពិធីលៀងសាយភោជន៍អាហារពេលល្ងាចផ្កាស្ពាន់ផ្នែកខាងមុខស្ពាន់ ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សមផ្លុំផ្កា ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សមផ្លុំផ្កាដែលមានពណ៌ផ្កាឈូក ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សមផ្លុំផ្កា ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សមផ្លុំផ្កាបឺរីបឺរី ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សមផ្លុំផ្កា ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សមភ្លូរ៉ាអិចផ្កាខាងមុខពណ៌ស ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សមផ្លុំផ្កា ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សមភ្លូរ៉ាអិចផ្កាពណ៌ស្វាយ ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សមផ្លុំផ្កា ស្ងាត់ស្ងៀមកម្មវិធីមង្គលការផ្កាផ្លែក្រូច ស្ងាត់ ៗ កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កា ស្ងាត់ស្ងៀមកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាខាងមុខពណ៌ស ស្ងាត់ ៗ កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កា ស្ងាត់ស្ងៀមកម្មវិធីមង្គលការផ្កាខាងមុខពណ៌ស្វាយ ស្ងាត់ ៗ កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កា ស្ងាត់ ៗ កម្មវិធីមង្គលការផ្កាខាងមុខពណ៌ខៀវ ស្ងាត់ ៗ កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កា កម្មវិធីមង្គលការផ្កាស្លានៅពីមុខស្ពាន់ ស្ងាត់ ៗ កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កា ស្ងាត់ស្ងៀមកម្មវិធីមង្គលការផ្កាខាងមុខពណ៌ផ្កាឈូក ស្ងាត់ ៗ កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កា កាតអាពាហ៍ពិពាហ៍កន្លែងផ្កាដែលបិទសំឡេងស្ពាន់ផ្នែកខាងមុខ កាតកន្លែងផ្កាដែលស្ងាត់ កាតពិធីមង្គលការផ្កាដែលបិទមុខពណ៌ខៀវ កាតកន្លែងផ្កាដែលស្ងាត់ កាតពិធីមង្គលការផ្កាដែលនៅពីមុខពណ៌ស កាតកន្លែងផ្កាដែលស្ងាត់ កាតពិធីមង្គលការផ្កាដែលបិទមុខពណ៌ផ្កាឈូក កាតកន្លែងផ្កាដែលស្ងាត់ បឺរីបឺរីអាពាហ៍ពិពាហ៍បិទមុខបឺរីបឺរី កាតកន្លែងផ្កាដែលស្ងាត់ កាតពិធីមង្គលការផ្កាដែលបិទមុខពណ៌ស្វាយ កាតកន្លែងផ្កាដែលស្ងាត់ កាតមឺនុយអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្លុំផ្កាស្ពាន់ខាងមុខ ម៉ឺនុយផ្កាភ្លូកទឹកភ្លូកដី កាតម៉ឺនុយពិធីមង្គលការផ្កាមានពណ៌ផ្កាឈូក ម៉ឺនុយផ្កាភ្លូកទឹកភ្លូកដី កាតមឺនុយអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្លុំផ្កាប៊ឺរីខាងមុខ ម៉ឺនុយផ្កាភ្លូកទឹកភ្លូកដី កាតមឺនុយអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាស្មៅខាងមុខពណ៌ស ម៉ឺនុយផ្កាភ្លូកទឹកភ្លូកដី កាតមឺនុយអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាស្មៅខាងមុខពណ៌ស្វាយ ម៉ឺនុយផ្កាភ្លូកទឹកភ្លូកដី បិទមុខម៉ឺនុយភ្លូរ៉ាអិចពណ៌ខៀវ ម៉ឺនុយផ្កាភ្លូកទឹកភ្លូកដី សៀវភៅភ្ញៀវសម្រាប់ពិធីមង្គលការផ្កាដែលបិទមុខពណ៌ស សៀវភៅភ្ញៀវអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាស្រស់ សៀវភៅភ្ញៀវសម្រាប់ពិធីមង្គលការផ្កាដែលបិទមុខពណ៌ស្វាយ សៀវភៅភ្ញៀវអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាស្រស់ សៀវភៅភ្ញៀវសម្រាប់ពិធីមង្គលការផ្កាដែលបិទជិតពណ៌ខៀវ សៀវភៅភ្ញៀវអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាស្រស់ សៀវភៅភ្ញៀវសម្រាប់ពិធីមង្គលការផ្កាដែលបិទជិតស្ពាន់ សៀវភៅភ្ញៀវអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាស្រស់ សៀវភៅភ្ញៀវសម្រាប់ពិធីមង្គលការផ្កាមានពណ៌ផ្កាឈូក សៀវភៅភ្ញៀវអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាស្រស់ សៀវភៅភ្ញៀវសម្រាប់ពិធីមង្គលការផ្កាដែលបិទជិតប៊ឺរី សៀវភៅភ្ញៀវអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាស្រស់ ស្លាកអំណោយអំណោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាខាងមុខពណ៌ស ស្លាកអំណោយអំណោយផ្កាពេញនិយម ស្លាកអំណោយអំណោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាដែលនៅពីមុខពណ៌ស្វាយ ស្លាកអំណោយអំណោយផ្កាពេញនិយម ស្លាកអំណោយអំណោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាដែលមានពណ៌ខៀវនៅពីមុខ ស្លាកអំណោយអំណោយផ្កាពេញនិយម ផ្លាកសញ្ញាអំណោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាដែលស្ងាត់ពីមុខស្ពាន់ ស្លាកអំណោយអំណោយផ្កាពេញនិយម ស្លាកអំណោយអំណោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាដែលមានពណ៌ផ្កាឈូក ស្លាកអំណោយអំណោយផ្កាពេញនិយម ស្លាកអំណោយអំណោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាផ្លែក្រូច ស្លាកអំណោយអំណោយផ្កាពេញនិយម ស្រោមសំបុត្របិទបាំងផ្កាពណ៌ស ស្រោមសំបុត្រផ្កាដែលបិទបាំង បិទស្រោមសំបុត្រផ្កាពណ៌ស្វាយ ស្រោមសំបុត្រផ្កាដែលបិទបាំង ស្រោមសំបុត្រផ្កាបិទបាំងពណ៌ខៀវ ស្រោមសំបុត្រផ្កាដែលបិទបាំង ស្រោមសំបុត្របិទបាំងផ្កាពណ៌ត្នោត ស្រោមសំបុត្រផ្កាដែលបិទបាំង ស្រោមសំបុត្របិទបាំងផ្កាពណ៌ផ្កាឈូក ស្រោមសំបុត្រផ្កាដែលបិទបាំង ស្រោមសំបុត្របិទបាំងផ្កាពណ៌ក្រហម ស្រោមសំបុត្រផ្កាដែលបិទបាំង កាតស្ពាយអាពាហ៍ពិពាហ៍បិទជិតទង់ដែងផ្នែកខាងមុខ កាតបិទបាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាផ្កា កាតបិទភ្ជាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាពណ៌ផ្កាឈូកផ្នែកខាងមុខពណ៌ផ្កាឈូក កាតបិទបាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាផ្កា បឺរីបឺរីបិទភ្ជាប់សន្លឹកបៀអាពាហ៍ពិពាហ៍ខាងមុខផ្កា កាតបិទបាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាផ្កា កាតបិទភ្ជាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាខាងមុខពណ៌ស កាតបិទបាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាផ្កា កាតសំអាងការបិទមុខពណ៌ស្វាយពណ៌ស្វាយ កាតបិទបាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាផ្កា កាតបិទសំអាងការផ្កាខាងមុខពណ៌ខៀវ កាតបិទបាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាផ្កា បំបិទផ្កាផ្លាស់ប្តូរកាតកាលបរិច្ឆេទពណ៌ខៀវ ស្ងាត់ផ្លាស់ប្តូរកាតកាលបរិច្ឆេទ បំបិទផ្កាផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទកាតពណ៌ខៀវ ស្ងាត់ ៗ ផ្លាស់ប្តូរកាតប៉ុស្តាល់កាលបរិច្ឆេទ

អត្ថបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍